การรับสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบรับสมัครทดสอบฯ ออนไลน์
***วันเวลายื่นสมัครผ่านระบบ***
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 เดือน ก.ย. 2563 8:00 น.
ถึงวันศุกร์ ที่ 2 เดือน ต.ค. 2563 23:59 น.
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน