การรับสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบรับสมัครทดสอบฯ ออนไลน์ ***วันเวลายื่นสมัครผ่านระบบ***
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 เดือน ต.ค. 2564 8:00 น.
ถึงวันศุกร์ ที่ 26 เดือน พ.ย. 2564 23:59 น.
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน คำถามที่พบบ่อย